ZWROTY / WYMIANA

Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, gdy zostało wysłane przed upływem terminu, na piśmie na adres:

Marca-Design
gen. Józefa Hallera 6/26
26-600 Radom

Decyduje data stempla pocztowego. Przed wysłaniem na piśmie Kupujący wysyła takie oświadczenie w formie elektronicznej na adres info@marca-design.com
Kupujący wysyła zwracany towar w stanie niezmienionym (nieuszkodzonym, nie noszącym śladów użytkowania, w pełny ometkowaniu) w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W wypadku wysłania towaru wraz z pisemnym oświadczeniem, Kupującego obowiązuje termin 14-dniowy.

***Nie jest to wymagane, ale będziemy wdzięczni za dopisanie na oświadczeniu przyczyny zwrotu. Dziękujemy.***

Zwrot płatności następuje nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu i zwracanego towaru.

Kupujący zobowiązany jest do wysłania wraz z towarem paragonu.
Formularz oświadczenia zawierający konieczne do odstąpienia informacje:

Oświadczenie plik PDF

Oświadczenie plik WORD

UWAGA!
1. Wszystkie pola muszą być wypełnione.
2. Oświadczenie musi być podpisane.
3. W przypadku niewypełnienia wszystkich danych oświadczenie jest nieważne.